Karenni

ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ ꤖꤢꤨ ꤜꤟꤢꤩꤊꤜꤥ꤭ ꤙꤛꤢ ꤕꤟꤢꤪ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤞꤤꤖꤢꤧ

ꤖꤛꤢꤩ꤭ ꤗꤟꤌꤣꤕꤚꤟꤢꤧꤘꤢꤨ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤔꤢ꤬ ꤚꤛꤢ ꤥ꤬ꤟꤢꤪ ꤇꤀ ꤜꤣ ꤜꤟꤛꤢ꤭ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤗꤟꤛꤣ ꤛꤢꤩ꤭ ꤢ꤬ꤥ꤬ꤔꤟꤛꤢ꤭ ꤥ꤬ꤘꤣ ꤢꤧ꤬ ꤟꤤ꤬ꤞꤎꤢꤪ꤬ꤙꤛꤢꤩ꤬ ꤘꤢꤨ꤬ ꤢ꤬ꤜꤟꤢꤧ꤭ ꤔꤛꤣ꤬ꤓꤛꤣ꤭ ꤗꤛꤢꤓꤢꤩ꤬ ꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤏꤢꤨ꤬ꤏꤢ ꤒꤟꤢꤦꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤣ꤬ꤕꤚꤟꤢꤧ꤬ ꤒꤟꤛꤣ꤭꤯ ꤚꤢꤪ ꤙꤤ ꤢ꤬ꤥ꤬ꤔꤟꤛꤢ꤭ ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤤ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤛꤣ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ꤘꤢꤦ꤬ ꤢ꤬ꤘꤛꤢ꤬ꤓꤛꤢ꤬ ꤥ꤬ꤞꤎꤢꤪ꤬ꤙꤛꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤢ꤬ꤋꤛꤢ꤬ꤊꤛꤢꤩ꤬ ꤋꤢꤨ꤬ꤚꤢꤪ ꤕꤢ꤬ꤢ ꤒꤢ꤬ꤕꤚꤥ ꤒꤢ꤬ꤕꤚꤢ꤬ ꤔꤟꤤ ꤢꤧ꤬ ꤓꤛꤣ꤭ ꤊꤣ ꤛꤢꤡꤢꤦ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤓ꤉ꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤔꤟꤤꤘꤢꤦ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤒꤣ꤬ꤡꤣ꤬ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤖꤢꤨꤔꤛꤣ꤬꤯ ꤖꤛꤢꤩ꤭ ꤗꤟꤛꤣꤕꤚꤟꤢꤧꤘꤢꤨ꤬ ꤛꤢꤡꤢꤦ ꤗꤟꤢꤩ꤬ꤕꤟꤥ꤬ ꤓꤢꤩ꤬ꤔꤟꤤ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤛꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤒꤟꤛꤢ꤬ꤟꤤ ꤙꤤ ꤢꤨ꤭ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤜꤢ꤭ꤟꤤ ꤒꤟꤢꤪꤓꤢꤧ ꤔꤢ ꤏꤤ꤬ꤜꤤ꤬ꤗꤤ꤬ ꤒꤥ꤬ ꤢ꤬ꤋꤢꤧ꤭ ꤢꤨ꤭ꤔꤢꤪ꤭ꤢꤩ꤬ ꤔꤟꤤꤘꤛꤢꤩ ꤢꤨ꤭ꤢꤧ ꤔꤢ ꤕꤟꤢꤪ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤛꤢꤩ꤭ ꤔꤛꤣ꤬ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤟꤢꤪ꤯

Read more: ꤊꤢ꤬ꤛꤢ꤭ꤜꤟꤤ꤬ ꤖꤢꤨ ꤜꤟꤢꤩꤊꤜꤥ꤭ ꤙꤛꤢ ꤕꤟꤢꤪ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤔꤢ ꤒꤢ꤬ꤋꤢꤨ꤬ ꤒꤟꤢꤧ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤞꤤꤖꤢꤧ

ꤒꤟꤢ꤭ꤕꤜꤢꤩ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤔꤥ꤬ ꤕꤢ꤭ ꤜꤟꤢꤩꤥ꤬ꤗꤟꤥ꤬ ꤥ꤬ꤏꤢ꤬ ꤔꤢꤪ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤋꤥ꤭ꤑꤟꤢꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤔꤥ꤬ ꤜꤢ꤭ꤟꤤ ꤔꤢ ꤒꤥ꤬….

ꤞꤎꤢꤪ꤬ꤜꤢꤧ꤬ꤊꤚꤢ꤭, ꤘꤤ꤭ꤊꤜ꤉ꤤ꤭ꤖꤢ, ꤘꤤ꤭ꤊꤜ꤉ꤤ꤭ꤗꤟꤢꤪ ꤛꤢꤩ꤭ ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤢ꤬ꤓ꤉ꤟꤥ꤭ꤓꤛꤢ꤬ ꤋꤛꤢꤩ꤭ꤡꤟꤛꤢ ꤟꤢꤩ꤬ ꤒꤢ꤬ꤘꤣ꤬ꤚꤢꤪ ꤠꤤ꤭ꤊꤛꤢ꤭ ꤚꤟꤢꤪ꤭ꤚꤟꤢꤧ꤭ꤜꤟꤢꤪ꤭ ꤕꤜꤤ꤭ ꤔꤢ ꤡꤢꤩ꤬ꤙꤢ꤬ꤓꤢꤪ꤭ ꤞꤤ꤭, ꤕꤜꤢꤎꤢꤒꤢꤩ ꤊꤢꤪ꤭ꤞꤤ꤭  ꤒꤢ꤬ꤟꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤘꤢꤪ꤭ꤊꤛꤢꤩ꤭ ꤊꤢꤨ꤭ ꤔꤛꤣ꤬ꤗꤢ꤬ ꤗꤛꤢꤓꤛꤢꤩ꤬ ꤢꤧ ꤑꤢ꤬ꤡꤢꤪ ꤕꤢ꤭꤮꤯

Read more: ꤒꤟꤢ꤭ꤕꤜꤢꤩ꤬ꤟꤛꤢ꤭ ꤢ꤬ꤔꤥ꤬ ꤕꤢ꤭ ꤜꤟꤢꤩꤥ꤬ꤗꤟꤥ꤬ ꤥ꤬ꤏꤢ꤬ ꤔꤢꤪ ꤢ꤬ꤑꤢꤩ꤭ ꤕꤟꤢꤧ꤬ꤊꤤ꤬ꤗꤟꤢꤩ꤬ ꤘꤣ ꤋꤥ꤭ꤑꤟꤢꤗꤢ꤬ ꤢ꤬ꤒꤟꤢ꤭ꤔꤥ꤬ ꤜꤢ꤭ꤟꤤ ꤔꤢ...

RFA Video