ၾကာသာပေတး, ၂ ရက္ ဇူလိုင္ 2015
ကယားျပည္နယ္မွ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးကစားသမားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
မဲစာရင္း သြားၾကည့္သူ လက္မွတ္ထိုးသြားၾကရ
ေက်ာင္းတြင္မ်က္လွည့္ျပ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ေန
ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ သူပုန္ဟု စြပ္စြဲခံရမည္ကို ေၾကာက္၍ မွတ္ပုံတင္ မျပဳလုပ္ရဲ
ကယားျပည္နယ္မွ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးကစားသမားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးအသင္းတြင္ ကယားျပည္နယ္သူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ လက္ေရြးစင္ကစားသမား မေနာ္အားလိုဝါးေဖာ ႏွင့္ သူမ၏ အားကစားလႈပ္ရွားမႈ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းထားခ်က္မ်ားကို ေကာက္ႏုတ္တင္ျပအပ္ပါသည္။
မဲစာရင္း သြားၾကည့္သူ လက္မွတ္ထိုးသြားၾကရ ကယားျပည္နယ္၊ ေနာင္ပုလဲအုပ္စုတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲစာရင္းမ်ားကို ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအိမ္တြင္ ကပ္ထားရာ မဲစာရင္းကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈသူတိုင္း လက္မွတ္ထိုးရေၾကာင္း ဆိုေဘာသဲေက်းရြာ ဥကၠဌ ဦေလဝီးက ေျပာသည္။
ေက်ာင္းတြင္မ်က္လွည့္ျပ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ေန ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္၊ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အစိုးရပညာေရးေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ မ်က္လွည့္ဆရာမ်ားက လာေရာက္၍ မ်က္လွည့္မ်ား လိုက္လံျပသ၍ စီးပြားရွာေနေၾကာင္း ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားက ကႏၱာရဝတီတိုင္း(မ္)သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ သူပုန္ဟု စြပ္စြဲခံရမည္ကို ေၾကာက္၍ မွတ္ပုံတင္ မျပဳလုပ္ရဲ ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာခ်ီးေဒသဘက္တြင္ မွတ္ပုံတင္မရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားကို အစိုးရက ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္သူဟု စြပ္စြဲခံရမည္ေၾကာက္၍ မွတ္ပုံတင္ မျပဳလုပ္ရဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ျပည္တြင္းေရြ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေမာခ်ီးေဒသဘက္တြင္ မွတ္ပုံတင္မရွိသည့္ ေဒသခံမ်ားကို အစိုးရက ေတာ္လွန္ေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္သူဟု စြပ္စြဲခံရမည္ေၾကာက္၍ မွတ္ပုံတင္ မျပဳလုပ္ရဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။
image ကယားျပည္နယ္မွ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္ အမ်ိဳးသမီး ေဘာလုံးကစားသမားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း
image မဲစာရင္း သြားၾကည့္သူ လက္မွတ္ထိုးသြားၾကရ
image ေက်ာင္းတြင္မ်က္လွည့္ျပ စီးပြားေရးျပဳလုပ္ေန
image ျပည္တြင္းဒုကၡသည္ သူပုန္ဟု စြပ္စြဲခံရမည္ကို ေၾကာက္၍ မွတ္ပုံတင္ မျပဳလုပ္ရဲ

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea