ေသာၾကာ, ၂၉ ရက္ ေမ 2015
ေနာက္ထပ္ ၄၆ရက္လံုုးထမင္းမငတ္ခ်င္ေတာ့ပါ
ေျမယာျပႆနာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္သူအဖြဲ႔ တိုက္တြန္း
ေအာ္ရီဒူးဖုန္းတိုင္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အစိုးရထံ တင္ျပ
ခဲသတၱဳပါဝင္မႈမ်ားသည့္ ေမာခ်ီးေတာင္ေပၚေရ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ရွိ
ေနာက္ထပ္ ၄၆ရက္လံုုးထမင္းမငတ္ခ်င္ေတာ့ပါ ဒလိန္း...ဒလိန္း...ဒလိန္း...ဆိုသည့္ ့ ႏြားခေလာက္သံႏွင့္အတူ အိမ္ကို ျပန္လာသည့္ အသားညိဳညိဳ အရပ္၄ေပေက်ာ္၊ အသက္၄၀ အရႊယ္ရွိ ဦးစိုုင္းေလ့(နာမည္အရင္းမဟုုတ္)တေယာက္ ေခြ်းတျပန္းျပန္းနဲ႕ ေမာဟိုက္ပင္ပန္းသည့္ႏွယ္။
ေျမယာျပႆနာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္သူအဖြဲ႔ တိုက္တြန္း ျဖစ္ပြားေနသည့္ ေျမယာ ျပႆနာကို အစိုးရက ေျဖရွင္းရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနၿပီး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္သူလယ္သမားအေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းက ေျပာသည္။
ေအာ္ရီဒူးဖုန္းတိုင္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အစိုးရထံ တင္ျပ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕မဂၤလာရပ္ကြက္ရွိ အာဇာနည္ ေက်ာက္တိုင္ကြင္း ႏွင့္ ေတာင္ကြဲေစတီ ေရွ႕တြင္ ေအာ္ရီဒူးဖုန္း ကုမၸဏီက တာဝါတိုင္ စိုက္ထူးေနျခင္းကို ေဒသခံမ်ား ကန္႔ ကြက္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစုိးရထံ တင္ျပၾကသည္။
ခဲသတၱဳပါဝင္မႈမ်ားသည့္ ေမာခ်ီးေတာင္ေပၚေရ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ရွိ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ေမာခ်ီးေတာင္ေပၚေသာက္သုံးေရသည္ ခဲသတၱဳပါဝင္မႈ မ်ားသည့္ အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား က်န္မာေရး အႏၱရာယ္ရွိသည္။
image ေနာက္ထပ္ ၄၆ရက္လံုုးထမင္းမငတ္ခ်င္ေတာ့ပါ
image ေျမယာျပႆနာ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္သူအဖြဲ႔ တိုက္တြန္း
image ေအာ္ရီဒူးဖုန္းတိုင္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အစိုးရထံ တင္ျပ
image ခဲသတၱဳပါဝင္မႈမ်ားသည့္ ေမာခ်ီးေတာင္ေပၚေရ က်န္းမာေရး အႏၱရာယ္ရွိ

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea