ေသာၾကာ, ၂၈ ရက္ ႏို၀င္ဘာ 2014
“ျပည္သူမ်ားလုံၿခံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေရးတႀကီးလိုအပ္တယ္လို႕ ကယားျပည္သူ႕ညီလာခံမွာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္”
ကယားျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္း ေက်ာင္းသား ၆၆ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ
ေငြေၾကးရလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဆုိ
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ကို ကရင္နီ လူငယ္မ်ား ေထာက္ခံ
“ျပည္သူမ်ားလုံၿခံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေရးတႀကီးလိုအပ္တယ္လို႕ ကယားျပည္သူ႕ညီလာခံမွာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္” ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕၏ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အာမခံခ်က္ေပးရန္ႏွင့္ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိေစရန္ ျပည္သူလူထုမ်ားက လူမႈအေျချပဳလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္သူ႕ညီလာခံမွာ ေတာင္းဆိုလိုက္ၾကပါတယ္။
ကယားျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္း ေက်ာင္းသား ၆၆ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္တြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္းကို ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ေငြေတာင္ေက်းရြာတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕၌ ေက်ာင္းသားဦးေရး ၆၆ ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ေငြေၾကးရလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဆုိ ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ေဒသခံအခ်ိဳ႕၏ ေငြးေၾကးရလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား မ်ားလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မူးယစ္တားဆီးနိမ္နင္းေရး တပ္ဖြဲ႕စုမွဴး ဒုတိယ ရဲမွဴးလွလြင္က ဖရူဆိုျမိဳ႕နယ္ မူဆိုေက်းရြာ အုပ္စု သို႕ ဘိန္းခင္းလာေရာက္ဖ်က္ဆီးစဥ္တြင္ ကႏာၱရ၀တီတိုင္း(မ္) သို႕ေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ကို ကရင္နီ လူငယ္မ်ား ေထာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားပညာေရး ဥပေဒသည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားၿပီး ဒီမုိကေရစီစံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီျခင္း၊ တုိင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စာေပသင္ၾကားခြင့္ကို အာမခံခ်က္ ေပးထားျခင္းမရွိဟုဆိုကာ လြန္ခဲ့သည့္ ေလးရက္မွစ၍ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား သပိတ္ေမွာက္ ေနျခင္းကို ကရင္နီ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေထာက္ခံသည္ဟုဆုိသည္။
image “ျပည္သူမ်ားလုံၿခံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေရးတႀကီးလိုအပ္တယ္လို႕ ကယားျပည္သူ႕ညီလာခံမွာ ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္”
image ကယားျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေက်ာင္း ေက်ာင္းသား ၆၆ ဦးျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ
image ေငြေၾကးရလိုမႈမ်ားေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဆုိ
image အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ေသာ ေက်ာင္းသား သပိတ္ကို ကရင္နီ လူငယ္မ်ား ေထာက္ခံ

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea