အဂၤါ, ၂၇ ရက္ ဇန္န၀ါရီ 2015
ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား စုစည္းကာ မူးယစ္အသိပညာ ေဟာေျပာခဲ့
ကယားျပည္နယ္မွ အလုုပ္အကိုုင္မဲ့ လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ
ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အစိုုးရမွအေရးယူေပးရန္ ကယန္းပါတီႏွင့္ ကရင္နီလူငယ္ေတာင္းဆိုု
လူထုကန္႕ကြက္ထားသည့္ လက္နက္ႀကီးေလ့က်င့္မႈ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ တပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနဟုဆို
ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား စုစည္းကာ မူးယစ္အသိပညာ ေဟာေျပာခဲ့ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈကို ပိုမိုကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ရန္ အတြက္ ဇန္န၀ါရီ (၂၂)ရက္တြင္ လြိဳင္ေကာ္၊ မူးယစ္တပ္ဖြဲ႕(၂၀) က လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ တည္းခိုခန္းပိုင္ရွင္မ်ား အား စုစည္းေတြ႕ဆံုကာ လြိဳင္ေကာ္ မူးယစ္ရံုး (ေဒါဥခူရပ္ကြက္)တြင္ အသိပညာေပး ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ကယားျပည္နယ္မွ အလုုပ္အကိုုင္မဲ့ လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ ကယားျပည္နယ္အတြင္းမွ အလုုပ္လက္မဲ့ လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ အလုုပ္အကိုုင္မ်ား သြားေရာက္လုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္ေရးအတြက္ လာမည့္ေဖေဖၚ၀ါရီလ အေစာပိုုင္းတြင္ သင္တန္းမ်ား စတင္ျပဳလုုပ္ေပးသြားမည္ဟုု ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုုသည္။
ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အစိုုးရမွအေရးယူေပးရန္ ကယန္းပါတီႏွင့္ ကရင္နီလူငယ္ေတာင္းဆိုု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဗမာတစ္ႏိုင္ငံလံုးေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (ဗကသ) ေက်ာင္းသား ၅ဦးအား အုပ္စုလိုက္ အၾကမ္းဖတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ အမႈအား အစိုးရအေနျဖင့္ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြတ္ေပးရန္ ေလးေလးနက္နက္ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ(KNLP) ႏွင့္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ားသမဂၢ(UKSY)တို႔ ပူးေပါင္းေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
လူထုကန္႕ကြက္ထားသည့္ လက္နက္ႀကီးေလ့က်င့္မႈ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ တပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနဟုဆို ကယား(ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေဒါတမႀကီးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းတြင္ အစိုးရစစ္တပ္မွ လက္နက္ႀကီး ေလ့က်င့္ပစ္ခတ္မႈ လူထုမ်ား ကန္႕ကြက္ထားၾကသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ လူထုမ်ားေျပလည္ေစရန္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တပ္ႏွင့္ေဆြးေႏြးေနသည္ဟု ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးခင္ေမာင္ဦး(ခ)ဘူးရယ္မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားသြားသည္။
image ဟိုတယ္ပိုင္ရွင္မ်ားအား စုစည္းကာ မူးယစ္အသိပညာ ေဟာေျပာခဲ့
image ကယားျပည္နယ္မွ အလုုပ္အကိုုင္မဲ့ လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႕ ေစလႊတ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ
image ေက်ာင္းသားမ်ား အၾကမ္းဖက္ခံရမႈ အစိုုးရမွအေရးယူေပးရန္ ကယန္းပါတီႏွင့္ ကရင္နီလူငယ္ေတာင္းဆိုု
image လူထုကန္႕ကြက္ထားသည့္ လက္နက္ႀကီးေလ့က်င့္မႈ ဝန္ႀကီးခ်ဴပ္ တပ္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနဟုဆို

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea