ၾကာသာပေတး, ၁၇ ရက္ ဧၿပီ 2014
ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရန္ အစိုးရမွ KNPP ကုိ ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိ
ေလးရက္ ေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ရန္ ပထမ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ ထြက္ရွိ
ယေန႕ ေငြေတာင္ထက္စည္တဲ့ ေငြေတာင္ရြာေဟာင္း ဘယ္လိုေပ်ာက္ဆုံးခဲ့လဲ
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ မူၾကမ္း အခန္း(၇)ခန္းတြင္ (၁) ခန္းသာေဆြးေႏြးရေသး
ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရန္ အစိုးရမွ KNPP ကုိ ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူသည့္ ျပည္လံုးကြ်တ္ လူဦးေရနွင့္အိမ္္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းသည္ ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ ကရင္နီဒုကၡသည္စခန္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္နွင္႔ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရဖက္မွကရင္နီအမ်ိဳးသားတုိးတက္ေရးပါတီ KNPP ကို တရားဝင္ကမ္းလွမ္းျခင္း မရွိေၾကာင္းသိရသည္။
ေလးရက္ ေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ရန္ ပထမ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ ထြက္ရွိ ဧၿပီလ ၅ ရက္မွ ၈ ရက္ထိျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမူၾကမ္း ေရးဆြဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္(Single Tex) ပထမမူၾကမ္း တစ္ေစာင္ ရရွိခဲ့ သည္ဟုသိရသည္။
ယေန႕ ေငြေတာင္ထက္စည္တဲ့ ေငြေတာင္ရြာေဟာင္း ဘယ္လိုေပ်ာက္ဆုံးခဲ့လဲ မနက္မိုးလင္း ေဝလီေဝလင္းအခ်ိန္ ေငြေတာင္ေစ်းတန္းတြင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေစ်းသည္မ်ား ၊ အသားငါးေစ်း သည္မ်ားသည္ ေရာင္းေနက် ေနရာျဖစ္တဲ့ အမွတ္ ၁၀၂ တပ္ရင္းသို႕ သြားရာလမ္းေပၚ လစ္လပ္ေနတဲ့ ေျမေနရာေပၚတြင္ တန္းစီ ခ်ေရာင္းေနတဲ့ေစ်းသည္ေတြကို ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႕မွာေတာ့ စစ္တပ္ကေနၿပီး ေရာင္းလာမေရာင္းဖို႕ ေျပာင္းေရြ႕ခိုင္းေနတာ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ ရပါတယ္။
တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ မူၾကမ္း အခန္း(၇)ခန္းတြင္ (၁) ခန္းသာေဆြးေႏြးရေသး အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ား ပူးေပါင္းေရးဆြဲမည့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အပစ္ခက္ ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေျမာက္ေန႔အထိ နိဒါန္းႏွင့္ အခန္း ၁ ျဖစ္သည့္ အေျခခံရမည့္မူမ်ား ကုိသာ ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ ၿပီးေဆြးေႏြးမႈမ်ား မၿပီးျပတ္ေသးေၾကာင္း NCCT မူၾကမ္းေရးဆြဲေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ပဒို ေစာကြယ္ထူးဝင္ ကေျပာသည္။
image ကရင္နီဒုကၡသည္မ်ားကို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ရန္ အစိုးရမွ KNPP ကုိ ကမ္းလွမ္းျခင္းမရွိ
image ေလးရက္ ေဆြးေႏြးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးႏိုင္ရန္ ပထမ မူၾကမ္းတစ္ေစာင္ ထြက္ရွိ
image ယေန႕ ေငြေတာင္ထက္စည္တဲ့ ေငြေတာင္ရြာေဟာင္း ဘယ္လိုေပ်ာက္ဆုံးခဲ့လဲ
image တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ မူၾကမ္း အခန္း(၇)ခန္းတြင္ (၁) ခန္းသာေဆြးေႏြးရေသး

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea