ဗုဒၶဟူး, ၅ ရက္ ၾသဂုတ္ 2015
အမ်ိဳးသမီးမွ ဥေမြးသည့္သတင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ဆရာဝန္ေျပာ
တပ္တြင္းမဲရုံ မဲရုံ၏အဂၤါရပ္မညီပါက အျပင္ထုတ္မည္
အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာင္းသူ မုဒိမ္းက်င့္သည္ဟု ယူဆထားသူကို ဖမ္းဆီးရမိ
ပိုင္ဆိုင္မႈမျပႏိုင္သည့္အတြက္ ေျမေနရာ အနည္းငယ္မ်ွသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရ
အမ်ိဳးသမီးမွ ဥေမြးသည့္သတင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ဆရာဝန္ေျပာ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ဘုရာကုန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးမွ ဥ ေမြးသည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ားသည္ ထိုအမ်ိဳးသမီးမွ ေမြးသည့္ ဥ မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေဒြးနႏၵ ကေန႕ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႕တြင္ ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(မ္) သို႕ ေျပာသည္။
တပ္တြင္းမဲရုံ မဲရုံ၏အဂၤါရပ္မညီပါက အျပင္ထုတ္မည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ စစ္တပ္တြင္းထားရွိမည့္ မဲရုံမ်ားသည္ မဲရုံ၏ အဂၤါရပ္ႏွင့္ မကိုက္ညီပါက အျပင္ထုတ္ထားမည္ျဖစ္သည္ဟု ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အရာရွိ ဦးေက်ာ္ဆန္းဝင္းက ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာသည္။
အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာင္းသူ မုဒိမ္းက်င့္သည္ဟု ယူဆထားသူကို ဖမ္းဆီးရမိ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႕ ညေန ၄လနာရီအခ်ိန္ခန္႕ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ကုန္းသာေက်းရြာအေရွ႕ဖက္ ေတာတြင္ ၀ါးျမစ္ခ်ိဳးေနေသာ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသူေလးအား အတင္းအဓမၶ မုဒိမ္းက်င့္ခဲ့သည္ဟု ယူဆသူ အသက္ ၂၀ အရြယ္ရွိ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးအား လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးထားသည္ဟု သိရသည္။
ပိုင္ဆိုင္မႈမျပႏိုင္သည့္အတြက္ ေျမေနရာ အနည္းငယ္မ်ွသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ ထူဒူငံသေက်းရြာတြင္ စီမံကိန္းဌာနမွ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေျမကြက္ ခ်ေပးသည့္အကြက္သည္ လက္ရွိေနထိုင္သူအိမ္ရွင္ ဦးထ်ားရုႏွင့္ ေဒၚမာကီးတို႕ ပိုင္ဆိုင္မႈ အေထာက္အထားမျပႏိုင္သည့္အတြက္ ေျမေနရာ အနည္းငယ္မွ်သာ ေနခြင့္ရသည္ဟု သိရသည္။
image အမ်ိဳးသမီးမွ ဥေမြးသည့္သတင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ ဆရာဝန္ေျပာ
image တပ္တြင္းမဲရုံ မဲရုံ၏အဂၤါရပ္မညီပါက အျပင္ထုတ္မည္
image အသက္ ၁၂ ႏွစ္ေက်ာင္းသူ မုဒိမ္းက်င့္သည္ဟု ယူဆထားသူကို ဖမ္းဆီးရမိ
image ပိုင္ဆိုင္မႈမျပႏိုင္သည့္အတြက္ ေျမေနရာ အနည္းငယ္မ်ွသာ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရ

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea