တနဂၤေႏြ, ၁ ရက္ မတ္ 2015
အႏၱာရာယ္မ်ားသည့္ သဲေတာင္လမ္းျပဳျပင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ
ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခံဳေရးသင္တန္းစတင္ပို႔ခ်
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖယ္ဒရယ္ေရးရာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ
ေသဆံုးသူ မိသားစုအတြက္ က.လ.လ.တ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္
အႏၱာရာယ္မ်ားသည့္ သဲေတာင္လမ္းျပဳျပင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ ကယားျပည္နယ္ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕ေပၚရွိ သဲေတာင္လမ္းသည္ မိုးတြင္းသြားလာရန္ အႏၱာရာယ္ရွိသည့္အတြက္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းျပဳလုပ္ေပးရန္ အစိုးရထံသို႕ တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည္ဟု သဲတူးေကာ္မတီအဖြဲ႕မွ ဦးရန္ႏိုင္စိုးက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာသည္။
ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခံဳေရးသင္တန္းစတင္ပို႔ခ် ကယားျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္အသိပညာႏွင့္ လုံၿခံဳေရးသင္တန္းမ်ားကို ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးတြင္ စတင္ပို႔ခ် ေပးလ်က္ရွိၿပီျဖစ္ျဖစ္သည္ဟု ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒုတိယျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴး ဦးစိုးဝင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၃ ရက္ေန႕တြင္ေျပာသည္။
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖယ္ဒရယ္ေရးရာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ ကရင္နီ(ကယား) ျပည္နယ္တြင္းရွိ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဖယ္ဒရယ္ေရးရာေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၆ ရက္ေန႕မွ ၂၇ အထိ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ၊ Hotel Loikaw တြင္ ျပဳလုပ္သြားသည္။
ေသဆံုးသူ မိသားစုအတြက္ က.လ.လ.တ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္ ကရင္နီလူမ်ိဳးေပါင္းစုံျပည္သူ႕လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (ကလလတ) တပ္သားတဦး ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ေသဆံုးသြားေသာ ဖိုးသား၏ က်န္ရစ္သူမိသားစုအား ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ အတြက္ က.လ.လ.တ ႏွင့္ မိသားစုမ်ားေဆြးေႏြးသေဘာတူမႈရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
image အႏၱာရာယ္မ်ားသည့္ သဲေတာင္လမ္းျပဳျပင္ရန္ အစိုးရထံတင္ျပ
image ကယားျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲလုံၿခံဳေရးသင္တန္းစတင္ပို႔ခ်
image လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖယ္ဒရယ္ေရးရာေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ
image ေသဆံုးသူ မိသားစုအတြက္ က.လ.လ.တ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမည္

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea