စေန, ၂၈ ရက္ မတ္ 2015
သိန္း ၁၂၀ နီးပါးကုန္က်ေသာ ေခ်ာင္းကူးတံတားၿပီးစီး
ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအား အေရးယူသြားမည္
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားကို အေရးယူမည္
ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းတိုင္မ်ား ဧၿပီလတြင္ စတင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္
သိန္း ၁၂၀ နီးပါးကုန္က်ေသာ ေခ်ာင္းကူးတံတားၿပီးစီး ျပည္နယ္အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ေငြျဖင့္ သိန္း ၁၂၀ နီးပါး ကုန္က်ေသာ ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ေအာင္ခ်မ္းသာရြာႏွင့္ ေဒါငံေရာက္ ရြာအၾကားေခ်ာင္းကူးတံတား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအား အေရးယူသြားမည္ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းမမ်ားေပၚ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကၽြဲ၊ ႏြား၊ ျမင္း မ်ား ဝင္ေရာက္လာမႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာအေရးယူသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး လက္ေထာက္ညြန္မွဴး ဦးသန္းထြန္းက ကႏာၱရဝတီတိုင္း(မ္) သို႕ေျပာသည္။
လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားကို အေရးယူမည္ ေႏြရာသီ ကာလအတြင္း မီးေဘးအႏၱာရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္သည့္ အေနျဖင့္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ အတြင္း ေရာင္းခ်ေနေသာ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္းခြင့္ျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႕ကေျပာသည္။
ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းတိုင္မ်ား ဧၿပီလတြင္ စတင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ ဆက္သြယ္ေရးမိုဘိုင္းတိုင္မ်ား တည္ေဆာက္ထားသည့္ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းတြင္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို ဧၿပီလတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ျပည္နယ္ဆက္သြယ္ေရး မန္ေနဂ်ာ ဦးစိုးစိုးက မတ္လ ၉ ရက္ေန႕တြင္ ေျပာသည္။
image သိန္း ၁၂၀ နီးပါးကုန္က်ေသာ ေခ်ာင္းကူးတံတားၿပီးစီး
image ၿမိဳ႕တြင္း အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္မ်ား ဝင္ေရာက္မႈမ်ားအား အေရးယူသြားမည္
image လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္း ေရာင္းခ်ေသာ ဓါတ္ဆီဆိုင္မ်ားကို အေရးယူမည္
image ဆက္သြယ္ေရး မိုဘိုင္းတိုင္မ်ား ဧၿပီလတြင္ စတင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea

blogpagea