တနဂၤလာ, ၂ ရက္ ေမ 2016
ဘဝအတြက္အရႈံးမေပးၾကသူမ်ား
လူေတြေတြ႔ရခက္ခဲလွတဲ့ ကယားျပည္က အလွပဆံုးေရတံခြန္
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးရန္ ဧည့္လမ္းညြန္မြမ္းမံမႈ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဆို
သိုးသီဖိုအုပ္စု အလယ္တန္းေက်ာင္းဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေန
ဘဝအတြက္အရႈံးမေပးၾကသူမ်ား တခ်ိန္က ေဘာလခဲနယ္ အေရွ႕ဖက္ျခမ္း ေစာ္ဘြားေတြျဖစ္တဲ့ ေစာလံုေစာ္ဘြား ေစာဖ်ာစဝ္လေဖာ္ ေနထိုင္ခဲ႔တဲ႔ ေစာလံုရြာမွာ ယခင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့စဥ္အခ်ိန္ကာလအတြင္းကလည္း ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ ကိုယ္အဂၤါ တစ္ခ်ိဳ႕ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသြားၿပီး ဘဝကိုအႏိုင္မခံအရႈံးမေပး ရုန္းကန္ခဲ့ တဲ့ေစာလုံရြာက ဥကၠဌ ဦးဘိုးရယ္က ယခုခ်ိန္ထိ ျပည္သူက ေပးအပ္တဲ့တာဝန္ကို မမိုတ္မသုံထမ္း လ်က္ရွိေနတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။
လူေတြေတြ႔ရခက္ခဲလွတဲ့ ကယားျပည္က အလွပဆံုးေရတံခြန္ ကယားျပည္နယ္အတြင္းမွာ ရွိေနတဲ့ လည္ပတ္စရာ ေနရာေလးေတြအမ်ားႀကီး ရွိတဲ့ထဲမွာမွ တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ အဆင့္မ်ားစြာရွိၿပီး ျမင့္မားလွတဲ့ ေတာင္စြယ္ေတြၾကားမွာ ေအးေအးေဆးေဆး၊ လွလွပပတည္ရွိေနတဲ့ “ကာပရူးေရတံခြန္” ေလးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။
ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးရန္ ဧည့္လမ္းညြန္မြမ္းမံမႈ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဆို ကယား(ကရင္နီ) ျပည္နယ္တြင္ လိုင္းစင္ရဧည့္လမ္းညြန္အလြန္းနည္းပါးေသာ ေၾကာင့္ ဧည့္လမ္းညြန္ မြမ္းမံသင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟိုတယ္နွင့္ ခရီးသြားညြန္ႀကားေရးမွဴးဦးစီးငွာနမွ ဒုတိယညြန္ႀကားေရးမွဴးဦးျမင့္ဟန္က ဧပရယ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ၊ ျပည္နယ္အစိုးရရုံးတြင္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕နွင့္ ပုဂၢလိက အဖြဲ႕မ်ားေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေျပာဆိုသြားပါသည္။
သိုးသီဖိုအုပ္စု အလယ္တန္းေက်ာင္းဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေန ကယား (ကရင္နီ)ျပည္နယ္ ဖရူဆိုၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဝးလံေခါင္ပါးသည့္ သိုးသီဖိုေက်းရြာအုပ္စုတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းပညာသင္ၾကားၿပီး သူမ်ားသည္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆက္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိေနၾကသည္ဟု လူထုဗဟိုျပဳ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း မွ သိုးသီဖိုအုပ္စု လက္ေထာက္နည္းပညာမွဴး ဦးဟိန္းမင္းလတ္က ေျပာသည္။
image ဘဝအတြက္အရႈံးမေပးၾကသူမ်ား
image လူေတြေတြ႔ရခက္ခဲလွတဲ့ ကယားျပည္က အလွပဆံုးေရတံခြန္
image ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ျဖိဳးရန္ ဧည့္လမ္းညြန္မြမ္းမံမႈ သင္တန္း ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု ဆို
image သိုးသီဖိုအုပ္စု အလယ္တန္းေက်ာင္းဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ အခက္အခဲရွိေန

DVB မွ ကရင္နီ တိုင္းရင္းသားဘာသာ အစီစဥ္


 

 

သတင္း

အေတြးအျမင္

အင္တာဗ်ဴး

blogpagea

blogpagea

 

 

vol5-iss1 Page 01

Download